cho thuê web, cho thue website

  Quản lý thông tin công tác

Bookmark and Share

Theo dõi toàn bộ quá trình nghiên cứu khoa học của các cán bộ từ khi công tác đến thời điểm hiện tại

Quản lý quá trình nghiên cứu khoa học.

+    Theo dõi toàn bộ quá trình nghiên cứu khoa học của các cán bộ từ khi công tác đến thời điểm hiện tại.

+    Thông tin này giúp lãnh đạo nắm bắt được tình hình nghiên cứu khoa học giữa các năm của các cán bộ, nhận xét và có định hướng chỉ đạo nghiên cứu cho các năm kế tiếp.

Quản lý quá trình tham gia lực lượng vũ trang.

+    Đối với nhiều doanh nghiệp, đơn vị, quá trình tham gia lực lượng vũ trang của cán bộ có vại trò quan trong, việc quản lý quá trình tham gia lực lương vũ trang cũng được chú trọng.

+    Các thông tin quản lý bao gồm: Từ ngày, đến ngày, quân hàm, nghề nghiệp, chức vụ đã giữ khi tham gia lực lượng vũ trang.

Quản lý quá trình đi nước ngoài.

+    Hằng năm, các doanh nghiệp, đơn vị tuỳ theo mô hình và quy mô cũng như nhu cầu công việc để chỉ đạo cán bộ đi công tcác ở nước ngoài. Hệ thống cho phép quản lý toàn bộ quá trình công tác của cán bộ ở nước ngoài.

+    Các thông tin quản lý bao gồm: Từ ngày, đến ngày, nước đi công tác, nội dung chuyến công tác, kết quả đạt được sau chuyến công tác...

Đánh giá và nhận xét cán bộ hàng năm.

+    Việc đánh giá cán bộ được tổ chức hàng năm và thực hiện vào cuối năm theo trình tự  sau: cán bộ tự nhận xét công tác, tập thể nơi cán bộ làm việc tham gia góp ý và  ghi phiếu phân loại; sau khi tham khảo ý kiến nhận xét, phân loại của tập thể, người đứng đầu cơ quan đánh giá và quyết định xếp loại cán bộ, thông báo ý kiến đánh giá đến từng cán bộ.

+    Chức năng này sẽ lưu kết quả nhận xét xếp loại của tất cả các cán bộ.

Quản lý quá trình thuyên chuyển cán bộ.

+    Quản lý toàn bộ quá trình thuyên chuyển cán bộ như: Nghỉ hưu, Chuyển đi nơi khác công tác, thuyên chuyển nội bộ.

+    Chức năng này quản lý toàn bộ các diễn biến di chuyển của cán bộ trong nội bộ Đơn vị cũng như chuyển sang đơn vị khác ở bên ngoài, lưu trữ thông tin về các cán bộ đã chuyển sang đơn vị bên ngoài hoặc thuyên chuyển cán bộ nội bộ.

Quản lý thông tin bổ nhiệm chức vụ.

+    Chương trình hỗ trợ quản lý các thông tin về việc bổ nhiệm chức vụ theo từng cán bộ, hỗ trợ cho việc theo dõi trong quá trình công tác của cán bộ, hỗ trợ tìm kiếm hoặc thống kê.

+    Các thông tin được lưu trữ bao gồm: Số quyết định, ngày ra quyết định, cấp ra quyết định, chức danh bổ nhiệm, ngày nhận chức và thời gian kết thúc nhiệm kỳ.

Quản lý thông tin miễn nhiệm chức vụ.

+    Lưu trữ các thông tin về miễn nhiệm, từ chức của từng cán bộ trong suốt quá trình công tác, nhằm mục đích phục vụ người dùng tra cứu hay theo dõi quá trình công tác.

+    Các trường thông tin chính: số quyết định, ngày ra quyết định, cấp ra quyết định, chức danh miễn nhiệm, lý do.

Xoá kỷ luật cán bộ.

+    Với chức năng Kỷ luật, chương trình phải căn cứ vào thời gian cán bộ chịu kỷ luật cho đến thời điểm lọc những cán bộ đến thời hạn xóa kỷ luật, chương trình đưa ra danh sách những cán bộ hết hạn kỷ luật. Căn cứ vào danh sách người dùng chọn những cán bộ sẽ xóa kỷ luật.

+    Các thông tin lưu trữ: ngày xóa kỷ luật, lý do xóa kỷ luật. Nhằm hỗ trợ người dùng tra cứu, tìm kiếm hoặc tổng hợp các thông tin chính và liên quan.

Quản lý đơn thư khiếu nại cán bộ với cán bộ công chức(nếu có).

      Các thông tin khiếu nại bao gồm:

+    Người khiếu nại, tố cáo

+    Ngày khiếu nại, tố cáo

+    Nội dung đơn thư tố cáo

+    Số quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo

+    Tên quyết định giải quyết.

+    Ngày ra quyết định giải quyết

+    Cơ quan quyết định giải quyết

+    Nội dung quyết định giải quyết

+    Kết quả giải quyết

 

nghiên cứu khoa học,  Đánh giá,  nhận xét,  bổ nhiệm chức vụ,  giải quyết
Về đầu trang

  Tin khác cùng chuyên mục
Chức năng quản lý công văn, văn bản

Chức năng quản lý toàn diện. Người quản trị hệ thống có khả năng quản lý toàn bộ hệ thống theo luồng dữ liệu khép kín được các chuyên gia phân tích thiết kế của NT thiết kế. Cấu trúc dữ liệu logic, dễ thao tác, dễ thực hiện điều khiển.

Hệ thống phần mềm quản lý công văn, văn bản

Tin học hóa nghiệp vụ quản lý là yêu cầu thiết thực và cần thiết trong giai đoạn bùng nổ về công nghệ thông tin như hiện nay.

Các chức năng khác

Ngoài các chức năng đã được xây dựng, các chuyên gia phân tích thiết kế của NT sẽ căn cứ vào yêu cầu cụ thể của mỗi Khách hàng để đưa ra giải pháp phù hợp nhất phục vụ nghiệp vụ quản lý khác nhau.

Phân hệ báo cáo, thống kê

Căn cứ vào các hoá đơn xuất nhập, các báo cáo xuất - nhập luôn cho biết số lượng hàng hoá được xuất - nhập trong từng thời kỳ, giai đoạn từ ngày đến ngày, liệt kê theo yêu cầu của người sử dụng về chủng loại hàng hoá, số lượng hàng tồn...

Các chức năng chính của hệ thống

Người quản trị hệ thống có khả năng quản lý toàn bộ hệ thống theo luồng dữ liệu khép kín được các chuyên gia phân tích thiết kế của NT thiết kế. Cấu trúc dữ liệu logic, dễ thao tác, dễ thực hiện điều khiển.

Tổng quan về hệ thống

Trong những năm qua, sự phát triển không ngừng của ngành công nghệ thông tin đã đánh dấu một bước phát triển tột bậc cho khoa học quản lý, việc áp dụng tin học vào quản lý trong mọi cơ quan, mọi doanh nghiệp, mọi ngành nghề đã trở nên không thể thiếu trong thời đại hiện nay.

Tra cứu, tìm kiếm thông tin

+ Hệ thống được xây dựng chức năng khai thác thông tin thống nhất, với chức năng này người sử dụng có thể tìm bất kỳ thông tin gì liên quan đến cán bộ…

Quản lý hồ sơ, thông tin cá nhân

Hệ thống quản lý tất cả các thông tin về sơ yếu lí lịch theo chuẩn sơ yếu lí lịch về cán bộ như: Họ và tên, địa chỉ, điện thoại, nguyên quán, nơi đăng ký hộ khẩu, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học

Hệ thống phần mềm quản lý nhân sự

Trong những năm qua, sự phát triển không ngừng của ngành công nghệ thông tin đã đánh dấu một bước phát triển tột bậc cho khoa học quản lý, việc áp dụng tin học vào quản lý trong mọi cơ quan, mọi doanh nghiệp, mọi ngành nghề đã trở nên không thể thiếu trong thời đại hiện nay.

Quản lý giao dịch với Khách hàng.

Quản lý giao dịch với Khách hàng.

Ngay khi giao dịch với Khách hàng, nhân viên chăm sóc Khách hàng có được các thông tin trong giao dịch để cập nhật vào hệ thống, đó chính là các thông tin về Khách hàng cho các lần giao dịch sau.

Phân loại Khách hàng, Lập kế hoạch Marketing.

Phân loại Khách hàng, Lập kế hoạch Marketing.

Phân loại Khách hàng để có định hướng kinh doanh chính xác và hiệu quả, giảm thiểu việc chào hàng cho những Khách hàng thực sự không có nhu cầu mua sản phẩm.

Tìm kiếm, tra cứu thông tin.

Tìm kiếm, tra cứu thông tin.

Trong quá trình quản lý quan hệ với Khách hàng của mình, các đơn vị sẽ có số lượng Khách hàng ngày càng gia tăng, do đó việc tìm kiếm chính xác Khách hàng cần tìm để thực hiện các thao tác liên quan đến Khách hàng đó là cần thiết và không thể không được sử dụng trong hệ thống.

Phân tích và tiếp cận Khách hàng

Phân tích và tiếp cận Khách hàng

Tùy vào điều kiện cụ thể, các đơn vị có các tiếp cận khác nhau và cũng có hiệu quả khác nhau. Hệ thống hỗ trợ nhiều cách tiếp cận chào hàng với hàng loạt Khách hàng (hoặc 1 số theo 1 tiêu chí lọc nào đó). Nhân viên kinh doanh có thể sử dụng hệ thống để tiếp cận Khách hàng mới bằng 1 trong các cách sau:

Cập nhật thông tin Khách hàng mới.

Cập nhật thông tin Khách hàng mới.

Khi bắt đầu công việc bán hàng, việc tìm kiếm và lưu trữ thông tin Khách hàng là cần thiết. Hệ thống hỗ trợ người sử dụng cập nhật nhanh thông tin Khách hàng vào CSDL hệ thống, lưu trữ thông tin Khách hàng với nhiều thuộc tính, tạo thành một CSDL Khách hàng lớn.

Tổng quan về hệ thống

Tổng quan về hệ thống

Đối với mỗi doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong mỗi lĩnh vực khác nhau, việc quản lý được thông tin Khách hàng, nắm bắt được các yêu cầu, các giao dịch, thông tin bán hàng, và toàn bộ thông tin liên quan đến Khách hàng là điều cần thiết và không thể thiếu.

Về đầu trang
 
Sản phẩm phần mềm
 

Quản lý quan hệ Khách hàng

 

Quản lý nhân sự

 

Quản lý kho hàng

 

Quản lý công văn


Hỗ trợ trực tuyến
 
Kinh doanh
 
Kỹ thuật
 
Kế toán
 

Dịch vụ thiết kế website

Cho thuê website Cho thuê website

Website trả góp

Thiết kế web, gói thương mại điện tử theo yêu cầu

Thiết kế web, gói doanh nghiệp 01

Thiết kế web, gói doanh nghiệp 04

Thiết kế web, gói doanh nghiệp 02

Thiết kế web, gói doanh nghiệp 03

Thiết kế web, gói cho khối trường học, đơn vị đào tạo

Thiết kế website, gói cho các đơn vị, sở, ngành

Thiết kế web, gói website Thư viện

Thiết kế website, gói full chức năng cho đơn vị du lịch

Thiết kế website, gói giới thiệu du lịch

Thiết kế web, gói bán tour trực tuyến

Website thông tin Doanh Nghiệp

Thiết kế Website Shop bán hàng

Website đơn vị buôn bán sản phẩm đồ nội thất

Website địa ốc, bất động sản

Thiết kế website Cơ quan hành chính nhà nước

Gói thiết kế website Bán hàng

Thiết kế Website Công ty Xây Dựng

Gói website cho các nhà hàng


  Công ty TNHH Giải pháp phần mềm NT Trang chủ    |   Khuyến mại    |   Dịch vụ    |   Quảng bá website    |   Ứng dụng  
Số 8, ngõ 132/71, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội - Tel: 04.8586.7599 - Fax: 04.6286.1035 - Email: sales@ntssvn.com - Hotline: 0904 226006
Today: / /