cho thuê web, cho thue website

  Thiết kế web, gói cho khối trường học, đơn vị đào tạo

Bookmark and Share

Đối với các trường học, đơn vị giáo dục và đào tạo, gói website này cung cấp chức năng giới thiệu tổng thể toàn bộ quy trình đào tạo, vai trò và chức năng của trường, hỗ trợ quy trình quản lý thông tin học sinh, sinh viên trực tuyến, giúp giảm thiểu các quy trình, thủ tục...giao tiếp giữa nhà trường và học sinh, sinh viên.

I.                    Trang chủ.

-          Giới thiệu về Trường, lịch sử hình thành và phát triển .

-          Banner, logo, sologan của Trường.

-          Hiển thị hình ảnh tổng thể Website.

-          Liệt kê các tin tức mới, tin tức nổi bật trên trang chủ.

II.                   Giới thiệu thông tin về Trường.

-          Cơ sở vật chất (Máy móc thiết bị, thư viện, phòng học....).

-          Trình độ chuyên môn đội ngũ cán bộ

-          Quy mô đào tạo của Trường.

-          Các chương trình nghiên cứu Khoa học trong trường.

-          Giới thiệu khác...

III.                Trang giới thiệu cán bộ, công nhân viên của Trường(Ảnh và thông tin cá nhân).

-          Hiển thị sơ đồ tổ chức nhân sự của Trường(Hiệu trưởng, các hiệu phó, các phòng ban trong Trường...).

-          Thông tin chi tiết các cán bộ trong Trường.

-          Thông tin liên hệ các cán bộ trong Trường.

-          Các thông tin tuyển dụng cán bộ(nếu có).

IV.                Trang thông tin các tổ chức đoàn thể trong Trường(Tổ chức Đảng, Đoàn TN, Hội SV, thư viện, ký túc xá, các câu lạc bộ sinh viên...).

-          Hiển thị danh sách các tổ chức đoàn thể trong Trường.

-          Cho phép xem thông tin chi tiết các tổ chức đoàn thể.

-          Thông tin các cán bộ phụ trách đoàn thể trong Trường.

-          Thông tin liên hệ các tổ chức đoàn thể trong Trường.

-          Các tổ chức sinh viên, cựu sinh viên.

V.                  Các nội quy, quy định của Trường.

-          Quy định và điều kiện khi ra – vào Trường.

-          Các quy định khi sử dụng tài liệu trong Trường.

-          Các quy định về điều kiện sử dụng tài liệu trong Trường.

-          Các quy định về cấp thẻ, sử dụng thẻ(nếu có).

-          Quy định về thời gian làm việc, học tập.

-          Các quy định về điều kiện học bổng – du học trong Trường.

-          Các thông tin, thông báo mới...

VI.                Giới thiệu các hệ đào tạo trong Trường.

-          Thông tin về hệ đào tạo chính quy.

                                                               i.      Giới thiệu về các khóa học đã qua.

                                                             ii.      Giới thiệu về các khóa học hiện tại.

                                                            iii.      Phương hướng, kế hoạch sắp tới.

                                                            iv.      Một số thông tin khác.

-          Thông tin về hệ đào tạo tại chức(Nếu có).

                                                               i.      Giới thiệu về các khóa học đã qua.

                                                             ii.      Giới thiệu về các khóa học hiện tại.

                                                            iii.      Phương hướng, kế hoạch sắp tới.

                                                            iv.      Một số thông tin khác.

-          Thông về hệ đào tạo sau khác.

                                                               i.      Giới thiệu về các khóa học đã qua.

                                                             ii.      Giới thiệu về các khóa học hiện tại.

                                                            iii.      Phương hướng, kế hoạch sắp tới.

                                                            iv.      Một số thông tin khác.

-          Hệ đào tạo từ xa(Nếu có).

                                                               i.      Giới thiệu về các khóa học đã qua.

                                                             ii.      Giới thiệu về các khóa học hiện tại.

                                                            iii.      Phương hướng, kế hoạch sắp tới.

                                                            iv.      Một số thông tin khác.

-          Thông tin và chỉ tiêu tuyển sinh các hệ đào tạo.

-          Những điều học sinh, sinh viên sẽ, đã và đang học cần biết về Trường.

VII.              Thông tin các chuyên ngành đào tạo trong Trường.

-          Liệt kê danh sách và cho xem thông tin chi tiết các ngành trong Trường.

-          Kế hoạch đào tạo và các chương trình đào tạo các chuyên ngành trong Trường.

-          Điều kiện để có thể theo học của các chuyên ngành khác nhau.

-          Chỉ tiêu tuyển sinh, đào tạo các chuyên ngành trong Trường.

VIII.            Giới thiệu về các bộ môn trong Trường(Ảnh và thông tin cá nhân).

-          Thông tin cơ bản của bộ môn.

-          Hiển thị sơ đồ tổ chức nhân sự của bộ môn(Trưởng bộ môn, giáo viên cơ hữu...).

-          Thông tin chi tiết các cán bộ trong bộ môn(Giáo viên chính thức, trợ giảng...).

-          Thông tin liên hệ các cán bộ trong bộ môn.

-          Hướng dẫn tìm kiếm tài liệu tham khảo của từng bộ môn.

-          Các thông tin tuyển dụng cán bộ(nếu có).

IX.                Các chương trình nghiên cứu Khoa học trong Trường.

-          Sinh viên nghiên cứu Khoa học trong Trường.

-          Các chương trình hợp tác trong nước và quốc tế về nghiên cứu Khoa học.

-          Công bố các chương trình nghiên cứu Khoa học.

-          Thông tin các hội nghị, hội thảo Khoa học trong Trường.

-          Thông tin các chương trình nghiên cứu Khoa học trong Trường và các trường bạn cho sinh viên tham khảo, các điều kiện để đăng ký tham gia nếu sinh viên trong Trường được phép đăng ký tham gia.

X.                  Quản lý các quy trình giảng dạy và học tập trong Trường(Học tập online).

-          Ngay trong quá trình giảng dạy của bôn môn, các giáo viên có thể upload các tài liệu liên quan đế bộ môn lên trang web, sinh viên có thể download các tài liệu đó để tham khảo phục vụ cho việc học tập

-          Để có thể upload file hoặc điểm của sinh viên, các giáo viên phải đăng nhập hệ thống, từ đó mới có thể upload tài liệu và điểm thi của sinh viên.

-          Giáo viên bộ môn có thể đưa thông tin về điểm của các sinh viên lên website để sinh viên tự xem điểm thi bộ môn tương ứng của mình.

-          Khi sinh viên trúng tuyển, sẽ được nhà trường cấp mã sinh viên và sau đó, sinh viên đó sẽ được cấp 1 acount với user name (thông thường là dùng ngay mã sinh viên) và mật khẩu của mình để truy cập hệ thống.

-          Hệ thống cho phép các sinh viên đăng nhập bằng user và mật khẩu của mình để xem điểm theo môn học của mình.

-          Sau khi đăng nhập xong, các sinh viên cũng có thể download tài liệu tham khảo của bộ môn liên quan do giáo viên bộ môn upload lên.

            Lưu ý: Mỗi giáo viên bộ môn chỉ được cập nhật tài liệu liên quan đến bộ môn của mình bằng acount của mình.

            Mỗi sinh viên chỉ được xem thông tin cá nhân của mình(Thông tin bản thân: Họ và tên, quê quán...Thông tin về điểm, thông tin khác – nếu có), không được xem thông tin cá nhân của các sinh viên khác

XI.                Thông tin về các chương trình hợp tác.

-          Các chương trình hợp tác trong nước.

-          Các chương trình hợp tác quốc tế.

-          Giới thiệu các chương trình hợp tác đào tạo đã thực hiện.

-          Giới thiệu các chương trình hợp tác đang thực hiện.

-          Định hướng, kế hoạch hợp tác phát triển Trường bền vững, lâu dài.

-          Các bài viết nhận xét, đánh giá về từng chương trình hợp tác cụ thể.

XII.              Các thành tựu đã đạt được.

-          Giới thiệu các thành công đã đạt được.

-          Các bằng khen, huân chương cho các tập thể và cá nhân.

-          Một số thành tựu khác...

     XIII.            Các hình ảnh hoạt động của Trường

-          Hiển thị các hình ảnh hoạt động của Trường.

-          Các hình ảnh hoạt động giao lưu với các Trường khác, các tổ chức khác trong trường.

-          Hình ảnh Các chương trình giao lưu, trao đổi với đơn vị cùng ngành.

-          Các hình ảnh hoạt động giao lưu với các tổ chức khác.

-          Hình ảnh hoạt động của các tổ chức trong Trường(Đảng, Đoàn TN, Hội SV, SV tình nguyện...)

-          Hình ảnh các chương trình hoạt động khác.

XIV.           Tìm kiếm – tra cứu.

-          Cho phép tìm kiếm theo nhiều tiêu chí kết hợp.

-          Tìm kiếm theo từ khóa để có được kết quả liệt kê.

-          Một số tiêu chí tìm kiếm khác.

      XV.       Quản lý tin tức

-          Tin hoạt động của Trường.

-          Tin chuyên ngành Trường

-          Tin tức trong nước

-          Tin tức Quốc tế.

XVI.           Thông tin liên hệ.

-          Hiển thị thông tin liên hệ của Trường.

-          Sơ đồ địa chỉ của Trường.

XVII.         Sơ đồ Website.

-  Hiển thị sơ đồ Website, cho phép người dùng có thể vào nhanh các mục cần xem

XVIII. Liên kế Website.

-          Liên kết đến các Website của các tổ chức, đoàn thể...

-          Liên kết đến các Website của cấp trên.

-          Liên kết đến các Website Trường khác cùng trường, của trường khác...

-          Liên kết đến các Website các tổ chức quốc tế có liên quan.

-          Liên kết đên Website của các lĩnh vực Trường học – kỹ thuật.

-          Liên kết đến các Website tin tức, thời sự, kinh tế, văn hóa...

XIX.           Xây dựng trang quản trị tin tức và tài liệu, ấn phẩm.

-          Cho phép cập nhật thông tin tin tức.

-          Cập nhật thông tin tài liệu, ấn phẩm và các thuộc tính liên quan.

XX.        Các module chức năng khác.

 

-          Các module chức năng khác được xây dựng dựa trên yêu cầu thực tế của các đơn vị, khi nhận được yêu cầu cụ thể, các cán bộ tư vấn của NT sẽ căn cứ vào các yêu cầu đó tư vấn thêm cho khách hàng các chức năng cụ thể.

 

 

 

nghiên cứu Khoa học,  Hiệu trưởng,  hiệu phó,  sử dụng tài liệu,  đào tạo,  chuyên ngành,  giảng dạy,  học tập
Về đầu trang

  Tin khác cùng chuyên mục
Thiết kế website Cơ quan hành chính nhà nước

Các website tổ chức, cơ quan, sở ban nghành không chỉ cung cấp thông tin về cơ sở mình, mà còn là kênh thông tin kết nối giữa cơ quan với người dân một cách hiệu quả, hỗ trợ toàn bộ quy trình từ việc xin giấy phép, kinh phí, trả lời câu hỏi của người dân...

Thiết kế Website Shop bán hàng

Các nhà tư vấn kinh doanh trực tuyến không ít lần đưa ra lời khuyên rằng nếu có thể, hãy bán mọi thứ qua Internet. Nhưng nhiều cuộc khủng hoảng gần đây của các công ty dotcom đã cho thấy lời khuyên này không hẳn đúng trong mọi trường hợp.

Cho thuê website

Cho thuê website

Nắm bắt được nhu cầu doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu sử dụng website cho mục đích phát triển thương hiệu, bán hàng hiệu quả cho lượng khách hàng khổng lồ trên Internet nhưng lại ngần ngại bỏ ra một số tiền lớn để có một website chất lượng cao, Chúng tôi cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ "Cho thuê website"

Website trả góp

Có lẽ bạn cũng biết hiện nay thế giới có tới 70 triệu người thường xuyên sử dung Internet?
Có lẽ bạn cũng biết những người có điều kiện tiếp xúc và biết sử dụng Internet là những khách hàng tiềm năng và có nhiều điều kiện tốt nhất để trở thành Khách hàng của mình?

Thiết kế Website Công ty Xây Dựng

Module Giới thiệu công ty: Module cho phép thể hiện những mục giới thiệu, lịch sử hình thành, năng lực sản xuất, nhân sự và cơ cấu tổ chức của công ty xây dựng

Gói website cho các nhà hàng

Ngày nay khi Internet hội nhập vào tất cả các ngành nghề, các lĩnh vực thì việc một nhà hàng, quán ăn cần có một website là việc làm tất yếu. Thiết kế website cho nhà hàng, quán ăn là vô cùng cần thiết để quảng bá các món ăn ngon và thương hiệu của nhà hàng, giúp các khách hàng tiếp cận với nhà hàng dễ dàng hơn thông qua internet.

Website đơn vị buôn bán sản phẩm đồ nội thất

Gói website này cung cấp phong cách riêng cho các đơn vị hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm nội thất, nó như một công cụ đảm bảo khả năng tăng doanh số trong quá trình phát triển khách hàng trực tuyến của doanh nghiệp, khẳng định đẳng cấp của doanh nghiệp trên thị trường

Website địa ốc, bất động sản

Hệ thống rao bán địa ốc giúp bạn xây dựng một website rao vặt về địa ốc. Tạo lập kho thông tin về thị trường nhà đất giúp người có nhu cầu mua hoặc thuê nhà có thể tìm được thông tin về nhà-đất . Giúp người bán hoặc cho thuê nhà có thể tiếp cận được với người có nhu cầu.

Website thông tin Doanh Nghiệp

Một giải pháp lý tưởng cho bất kỳ Doanh nghiệp nào cần một website trình bày về toàn bộ thông tin chung và sản phẩm dịch vụ của công ty. Hãy để một website chuyên nghiệp cùng với thiết kế ấn tượng tạo nên thương hiệu cho Doanh nghiệp của bạn

Gói thiết kế website Bán hàng

Là website dành cho các Doanh nghiệp có nhu cầu bán hàng trực tuyến. Với sự trợ giúp đắc lực của các Module quản lý sản phẩm, Module thanh toán ... quá trình biên tập, bán hàng và quảng bá sản phẩm hay thương hiệu của Doanh nghiệp sẽ được thực hiện dễ dàng và tiện lợi hơn.

Thiết kế web, gói thương mại điện tử theo yêu cầu

Nhằm đáp ứng nhu cầu của Khách hàng ngày càng tốt hơn, chúng áp dụng hình thức thiết kế website theo yêu cầu của Khách hàng. Chỉ cần bạn gửi cho chúng tôi yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ phân tích và tư vấn cho bạn để bạn có thể có 1 website theo style riêng của mình.

Thiết kế website, gói full chức năng cho đơn vị du lịch

Với những đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch có yêu cầu 1 website hoàn hảo hơn phục vụ cho mục đích kinh doanh trực tuyến của mình,NT cung cấp gói website full chức năng cho đơn vị du lịch, gói website này không những đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về việc quản lý thông tin du lịch, quản lý quá trình đặt tour, đặt phòng, đặt vé...mà còn là 1 công cụ hữu ích để quảng bá thương hiệu đến Khách hàng cũng như phục vụ Khách hàng của mình 1 cách hoàn hảo nhất.

Thiết kế web, gói bán tour trực tuyến

Nhằm đáp ứng nhu cầu bán tour trực tuyến, hỗ trợ mạnh khả năng khai thác và phát triển mạng lưới khách hàng trên internet, gói website này giúp các đơn vị chủ quản có thể quản trị toàn bộ thông tin, quản lý toàn bộ tiến trình đặt tour, đặt xe, đặt vé máy bay, đặt phòng...

Thiết kế website, gói giới thiệu du lịch

Đối với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch, việc giới thiệu các dịch vụ, địa danh du lịch tới khách hàng của mình là điều cần thiết, gói website này cung cấp khả năng giới thiệu về ngành du lịch, các dịch vụ du lịch, các khu vực do đơn vị tổ chức các chương trình du lịch cho khách hàng của mình.

Thiết kế web, gói website Thư viện

Gói website này cung cấp các chức năng phục vụ việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh 1 thư viện chuyên nghiệp, các thông tin, hướng dẫn và các quy định của thư viện được thông báo chi tiết trên website, các độc giả có thể tìm thấy các đầu sách đang cho mượn 1 cách đơn giản ngay trên website...

Thiết kế website, gói cho các đơn vị, sở, ngành

Các chức năng của gói website này phù hợp với khả năng sử dụng và ứng dụng của các đơn vị, tổ chức hành chính nhà nước, các tổ chức xã hội muốn có 1 website chính thức giới thiệu thông tin và các hoạt động trên internet.

Thiết kế web, gói doanh nghiệp 04

Đối với các doanh nghiệp có nhu cầu thiết kế website đầy đủ các chức năng, chúng tôi cung cấp gói website 04 này với mong muốn hoàn thiện cho quý vị 1 website có đủ các chức năng ưu việt của nó, quý vị có thể điều khiển toàn bộ nội dung theo các yêu cầu của mình.

Thiết kế web, gói doanh nghiệp 03

Gói dành cho các doanh nghiệp có yêu cầu website của mình có nhiều các tính năng, tiện ích hơn gói website 01 và 02, có thể cập nhật và quản trị thông tin, tin tức của doanh nghiệp và các tin tức liên quan, hỗ trợ các tiện ích cho khách hàng khi truy cập vào website.

Thiết kế web, gói doanh nghiệp 02

Bên cạnh các thông tin cơ bản của 1 doanh nghiệp trên website, gói này cung cấp thêm thông tin các dịch vụ hiện có của công ty, cung cấp công cụ tìm kiếm sản phẩm trên website theo các tiêu chí được định nghĩa trước, hỗ trợ khách hàng tìm kiếm sản phẩm theo mong muốn 1 cách dễ dàng.

Thiết kế web, gói doanh nghiệp 01

Thích hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyên về sản xuất và cung cấp sản phẩm, gói thiết kế web này được thiết kế chủ yếu dùng hiển thị thông tin về sản phẩm của doanh nghiệp theo dạng e-catalog kèm một số thông tin giới thiệu về bản thân doanh nghiệp và form liên hệ trực tuyến cho phép người xem liên hệ khi cần thiết.

Về đầu trang
 
Thiết kế website
 

Cho thuê Website

 

Thiết kế Website trả góp

 

Thiết kế web doanh nghiệp

 

Thiết kế web cho tổ chức

 

Thiết kế web du lịch

 

Các gói website khác

 

Thiết kế web theo yêu cầu


Hỗ trợ trực tuyến
 
Kinh doanh
 
Kỹ thuật
 
Kế toán
 

Dịch vụ thiết kế website

Cho thuê website Cho thuê website

Website trả góp

Thiết kế web, gói thương mại điện tử theo yêu cầu

Thiết kế web, gói doanh nghiệp 01

Thiết kế web, gói doanh nghiệp 04

Thiết kế web, gói doanh nghiệp 02

Thiết kế web, gói doanh nghiệp 03

Thiết kế web, gói cho khối trường học, đơn vị đào tạo

Thiết kế website, gói cho các đơn vị, sở, ngành

Thiết kế web, gói website Thư viện

Thiết kế website, gói full chức năng cho đơn vị du lịch

Thiết kế website, gói giới thiệu du lịch

Thiết kế web, gói bán tour trực tuyến

Website thông tin Doanh Nghiệp

Thiết kế Website Shop bán hàng

Website đơn vị buôn bán sản phẩm đồ nội thất

Website địa ốc, bất động sản

Thiết kế website Cơ quan hành chính nhà nước

Gói thiết kế website Bán hàng

Thiết kế Website Công ty Xây Dựng

Gói website cho các nhà hàng


  Công ty TNHH Giải pháp phần mềm NT Trang chủ    |   Khuyến mại    |   Dịch vụ    |   Quảng bá website    |   Ứng dụng  
Số 8, ngõ 132/71, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội - Tel: 04.8586.7599 - Fax: 04.6286.1035 - Email: sales@ntssvn.com - Hotline: 0904 226006
Today: / /